Projekt: Kreiranje putova baštine uz rijeku Trebižat: “Srce Hercegovine”

Kategorija projekta: Ekonomski rast – razvoj turizma

Projektni konzorcij: REDAH, Udruga Hercegovački STAP, Općine Ljubuški, Grude i Čapljina, Federalno ministarstvo turizma i okoliša

Trajanje: 2010.-2013. god.

Putovi baštine na Trebižatu „Srce Hercegovine“ je projekt koji je financirala Europska unija, u ukupnoj vrijednosti 362.225 €, od čega EU financirala 300.000 €, a ostatak partneri projekta.

Projekt je posebno usmjeren na područje općina Grude, Ljubuški i Čapljina, koje povezuje rijeka Trebižat, a koje obiluje prirodnim ljepotama i kulturno-povijesnom baštinom ,te indirektno uključuje i susjedne općine Stolac, Čitluk, Široki Brijeg, Posušje i Mostar.

Ovim projektom se razvio novi i cjeloviti turistički proizvod kojim se obogatila turistička ponuda Hercegovine kao i cijele Bosne i Hercegovine. Opći cilj projekta je doprinijeti gospodarskom razvoju Bosne i Hercegovine, a posebno na području Hercegovine kao turističke regije, kroz integraciju kulturnog/povijesnog i prirodnog naslijeđa u turističku ponudu. Specifični ciljevi projekta su: poboljšati sadržaj regionalne turističke ponude i povećati broj turista u BiH i Hercegovini.

Osim Osnivanja STAP Turističkog Info centra (TIC), kao jedne od aktivnosti kojom će osigurati održivost projekta, na način da će TIC preuzeti potpunu odgovornost za upravljanje Putovima baštine na Trebižatu nakon završetka projekta, ovim projektom se realizirao set sljedećih aktivnosti:

  • Podizanje svijesti i interesa lokalnih dionika za kulturno-povijesno i prirodno naslijeđe i razvoj turizma kao doprinos prepoznavanju važnosti turizma za lokalno gospodarstvo,
  • Planiranje i izrada tematskih staza naslijeđa i njihovo umrežavanje u turistički proizvod – Putovi baštine na Trebižatu: „Srce Hercegovine“,
  • Osnovni infrastrukturni radovi u tri općine i ugradnja signalizacije s ciljem poboljšanja turističke infrastrukture za razvoj novih turističkih proizvoda,
  • Poboljšanje kvalitete turističke ponude kroz obuku i certificiranje turističkih vodiča, iniciranje Bed & Breakfast klastera, razvoj i jačanje nove i postojeće turističke ponude,
  • Promocija i marketinška aktivnost kroz različite kanale komunikacije. Postavljanje unaprijeđenih standarda kvalitete za promotivne materijale i promociju u turizmu.

Direktnu korist od izvedbe ovog projekta su imale ciljane općine radi poboljšanja infrastrukture i uključivanja kulturne baštine u turističku ponudu; poduzetnici i privatni sektor putem jačanja kapaciteta i podizanja kvalitete usluga i umrežavanja radi objedinjenog tržišnog nastupa; nevladin sektor koji organizira različite kulturne i turističke manifestacije; muzeji, samostani i manastiri koji će se kvalitetnije uključiti u turističku ponudu; turističke agencije koje mogu u ponudu uključiti novi turistički proizvod.

Ostvarivanjem rezultata projekta, turisti su dobili bogatiju i kvalitetniju ponudu, što je rezultiralo daljom promocijom regije Hercegovine kao autentične i poželjne turističke destinacije.

.