Čime se bavi Udruga Hercegovački STAP?

Udruga za regionalni i ruralni razvoj Hercegovački STAP se bavi iniciranjem i implementacijom različitih projekata s ciljem prirodnog i održivog razvoja regije Hercegovine, imajući u vidu današnje globalizacijske procese s kojima je suočena.

Koja su tijela Udruge?

Udrugom rukovodi Upravni odbor udruge, koji se sastoji od 6 članova. Skupštinu udruge sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi udruge. Udruga ima predsjednika upravnog odbora, dopredsjednika i tajnika udruge. Hercegovački STAP ima osnovane i ekspertne skupine za strateške oblasti, te različite odbore i povjerenstva.

Prima li Udruga nove članove?

DA. Članstvo u udruzi može biti:

Redoviti Član – mora imati posebna znanja, vještine, sposobnosti ili mogućnosti koji su potrebni za rad na ostvarivanju statutarnih i programskih ciljeva Udruge, te mora biti na neki način povezan s razvojem regije Hercegovina,

Počasni član –  je počasna titula koja se daje pojedincu ili pravnoj osobi za osobiti doprinos i rad na programskim ciljevima Udruge,

Član Kluba “Hercegovački STAP”  – Klub se sastoji od proizvođača, obrtnika, obiteljskih gospodarstava, institucija, pojedinaca, izvođača, udruga i davatelja usluga na određen način povezanih za gospodarstvo, obrazovanje, ekologiju, razvoj, tradiciju i izvornost, kulturu, baštinu, kvalitetu, turizam u regiji Hercegovina.

Kako se učlaniti u Hercegovački STAP?

Zahtjev za prijem u članstvo se može podnijeti na nekoliko načina:

 • slanjem podataka putem kontakt obrasca,
 • osobno u prostorijama Udruge Hercegovački STAP,
 • slanjem e-maila sa podacima na: info@stap.ba.

Po primitku zahtjeva i, eventualno, dostavi dodatnih podataka od aplikanta, konačnu odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor Udruge.

Mogu li se učlaniti iako nisam iz Hercegovine?

DA. Član Udruge može biti svaka poslovno sposobna osoba koja je na neki način povezana s promocijom i razvojem regije Hercegovina, ukoliko prihvaća ciljeve i statut Udruge.

Vrši li Udruga otkup domaćih proizvoda i ljekobilja?

Ne. Iako imamo svakodnevnih upita, za sada ne vršimo otkupe ili distribuciju ljekobilja ili domaćih proizvoda. Naše članove se trudimo međusobno povezivati s namjerom uravnoteženja ponude i potražnje, eliminirajući time iz lanca vrijednosti posrednike i preprodavače.

Kako se može stručno doprinijeti aktivnostima Udruge?

Uključi se. Učlani se. Samo suradnjom možemo stvarati nove vrijednosti. U cilju poticanja i rješavanja užih specijalističkih problema Udruga je osnovala i ekspertne skupine za sve svoje strateške programske oblasti djelovanja. Članovi ekspertnih skupina mogu biti specijalisti za određene oblasti, kao i osobe sa iskustvom i praktičnim znanjima i vještinama.

Kako se Udruga STAP financira?

Udruga se nastoji financirati na različite načine. Redoviti članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu u iznosu 100 KM. Nadalje udruga se financira i putem dobrovoljnih priloga i darova fizičkih i pravnih osoba, donacija i dotacija, dobivanja sredstava iz proračuna i poticaja, te od sredstava dobivenih u sklopu raznih projekata koje udruga aplicira i implementira.

Prima li udruga donacije?

Da. Želite li materijalno podržati naš rad, projekte i aktivnosti, brojevi naših računa su:

 • 3381602201103428 (KM) kod Unicredit Bank BiH d.d.,
 • 3380604818977793 (EUR) devizni račun kod Unicredit Bank BiH d.d.

Molimo Vas da navedete i namjenu za koju nam donirate financijska sredstva (određeni program ili projekt Udruge, financiranje troškova rada itd…) .

Hvala unaprijed!

Mogu li se radu udruge priključiti volonteri?

DA. U našem svakodnevnom radu i u našim projektima nam je svaka pomoć dobrodošla.

Gledajući društvo oko nas, sasvim je jasno zašto je broj volontera iznimno mali. Umjesto da se ljude educira zajedničkom i dobrovoljnom radu, moderni kapitalizam stvara čovjeka po svojoj mjeri koji ne mari za ništa drugo osim za vlastitu korist i stvaranje što više materijalne dobiti.  Volontiranjem se doprinosi dobrobiti svoje zajednice i cijelog društva.

Sam čin dobrovoljnog rada je nagrada – volontiranjem učimo kako pomoći drugima, a s tim pomažemo i sebi. Volontiranje također omogućava učenje i savladavanje novih vještina koje nekome u budućnosti mogu postati poziv, osim obogaćivanja vlastite edukacije, životopisa, volontiranjem stječemo izrazito važne preporuke. Dobrovoljni rad i solidarnost će zasigurno stvoriti velike promjene kako na individualnom tako na društvenom planu u našoj zajednici.

Što STAP TIC nudi u svojoj turističkoj ponudi?

Nudimo 3 tematska višednevna turistička paketa (Tragovima prošlih vremena, Usporui i odmori, Budi aktivan), 7 tematskih jednodnevnih izleta, 10-tak team-building programa i aktivnosti, te organiziranje konferencija, sajmova, skupova i različitih događanja.

Radi čega odabrati baš STAP turistički info centar?

Iz razloga jer smo autentični poznavatelji i promotori autohtone Hercegovine, te kulture života i rada na ovim prostorima u korist maloga čovjeka.

Uvijek uvažavamo Vaše želje i potrebe te stojimo na raspolaganju sa stručnim i nepristranim savjetima vezano uz bilo koju pojedinost vašeg posjeta, odmora, poslovnog sastanka ili skupa. Iscrpno smo upoznati s kvalitetom i kapacitetima svake mikrolokacije i aktivnosti, te ih odabiremo sukladno Vašim potrebama.

 • naš tim posjeduje iskustvo i stručnost,
 • detaljno poznajemo sve regionalne destinacije i atraktivne mikrolokacije,
 • savjetujemo i predlažemo što, kako, gdje i kada,
 • prilagođavamo se strukturi grupe i Vašim ciljevima,
 • s Vama detaljno razrađujemo program i raspored aktivnosti,
 • aktivnosti izvode iskusni instruktori,
 • u slučaju potrebe uvijek imamo razrađen „plan B“.

Ukoliko želite kakve dodatne informacije, slobodno nam se obratite!

Send question