Naša misija

„Iniciramo i provodimo aktivnosti s ciljem prirodnog razvoja regije Hercegovine. Na taj način želimo omogućiti bolju kvalitetu življenja na ovim prostorima.

Biti svoj i biti dobar prema drugima… je osnovni motiv Udruge.“

Osnovni ciljevi:

  • unaprijeđenje kvalitete života u Hercegovini
  • poticanje, razvoj i podrška poduzetništvu
  • zaštita i promocija kulture, tradicije života i rada
  • održivi regionalni razvoj Hercegovine
  • zaštita okoliša i teritorijalni marketing
  • umrežavanje i razvoj domaćih proizvoda

Naše iskustvo

Management - 25 godina
Upravljanje projektima - 22 godine
ICT i tehnologije - 20 godina
Marketing - 17 godina

UPRAVNI ODBOR

Naš Upravni odbor je sastavljen od ljudi koji imaju potreban integritet, znanja i profesionalnost za društveno odgovorno upravljanje Udrugom.
Načela rada: filantropija, boljitak zajednice, stručnost, povjerenje, solidarnost i suradnja.

Rekli su o nama

Naši partneri

Udruga Hercegovački STAP je tijekom godina djelovanja stekla veliki broj domaćih i inozemnih partnera koji su nam,  prepoznavši naše ciljeve, kapacitete i kompetencije, omogućili izvedbu različitih projekata. Bliska suradnja sa partnerima i donatorima nam omogućuje da sinergijski iskoristimo zajedničke kapacitete,  od čega imaju koristi naši krajnji korisnici i zajednica u cjelini.

Delegacija Evropske Komisije u BiH
UNDP
Općina Ljubuški
Općina Grude
Razvojni centar Novo Mesto
Federalno ministarstvo kulture i sporta
Općina Čapljina
Razvojna agencija REDAH

Godina rada

Uspješnih projekata

Partnera i donatora

Nagrada i priznanja

PODRUČJA RADA

Kao osnovna jedinica društva, jaka i zdrava obitelj predstavlja jamstvo prirodnog okruženja za razvoj ljudske osobnosti.

Tradicija je dio kulturne baštine koja se prenosi s generacije na generaciju i ima važnu ulogu u očuvanju identiteta naroda.

Sačuvati kvalitetu života za nas kao i za buduće generacije, očuvanjem okoliša je važno socijalno i ekonomsko pitanje.

Globalizacija i tehnološki progres traže nova znanja i načine na koji ljudi uče, rade, proizvode, komuniciraju i zarađuju za život.

Poljoprivreda, poduzetništvo, izvorni proizvodi, turizam, usluge i ekonomija bazirana na znanju su naš odgovor za rast i zapošljavanje.

ICT i nove tehnologije omogućuju nove mogućnosti za učenje i rad, alate za porast efikasnosti i smanjenje troškova te time pomažu rast i razvoj.

Vrijednosti

Znanje

Znanje i stručnost. Kompetencije. Obrazovanje

Odgovornost

Prema bližnjemu, zajednici i društvu.

Povjerenje

Uzajamno povjerenje kao temelj suradnje..

Kultura

Kao identitet i kao način izražavanja.

Solidarnost

Spremnost da se pomogne i daje međusobna podrška.

Timski rad

Sinergija i zajednički rad na rješavanju zajedničkih problema.

Pravda

Dobra, poštena, uravnotežena i održiva zajednica.