potpisivanje ugovora Zabiokovlje

potpisivanje ugovora Zabiokovlje

potpisivanje ugovora Zabiokovlje

Organizacija IV. Međunarodne znanstveno-stručne konferencije “Cjelovitost Zabiokovlja”

U Ljubuškom (BiH) i Vrgorcu (Republika Hrvatska) u organizaciji Udruge za regionalni i ruralni razvoj „Hercegovački STAP“ i Udruge za očuvanje zavičajne baštine „Slivno“ (RH) dana 5. i 6. svibnja 2011. godine se održala IV. MEĐUNARODNA ZNANSTVENO-STRUČNA KONFERENCIJA pod nazivom „CJELOVITOST ZABIOKOVLJA: Pluridisciplinarni pristup”.

Ciljevi projekta:
  • istraživanje povezanosti zavičajne baštine i održivog razvoja.

  • Iznalaženje prilika za prekograničnu suradnju

  • Prijenos iskustava i dobrih praksi

Svrha konferencije:

Budući da  područje Zaobiokovlja karakterizira u većem dijelu krš, siromaštvo, iseljenost, besperspektivnost i zaostalost u raznom smislu, zadaća znanstvenika iz BiH i RH koji se bave proučavanjem relevantnih tema, bi trebala pridonijeti mijenjanju tog stanja u pozitivnom smislu, te rasvjetljavanju potencijala koje područje Zabiokovlja ima i koje može pružiti cijeloj zajednici. U okviru konferencije je tiskan i zbornik radova.

Korištene kompetencije

Organizacija konferencije
Upravljanje projektom
Marketing i promocija

Riječ korisnika